Logo

Strona główna

Uprzejmie informujemy, iż od grudnia 2016 nastąpiła wymiana aparatu USG- obecnie badania odbywają się na najnowocześniejszym aparacie USG Hitachi Aloka ARIETTA V60 z kompletem 4 głowic z możliwością wykonywania na wszystkich głowicach badania elastograficznego SE ( także do badania elastograficznego wątroby RTE z histogramem ). Opcja elastografii - dostępna jedynie w nielicznych aparatach USG i ośrodkach wykonujących badania USG- umożliwia znacznie bardziej precyzyjną ocenę zmian patologicznych pod kątem zagrożenia onkologicznego oraz m.in. pozwala na ocenę stopnia zwłóknienia miąższu wątroby.

Nowy aparat: http://miro-med.pl/produkt/arietta-v60/

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej naszego Ośrodka. Prywatny Ośrodek Diagnostyki Ultrasonograficznej SONOMED został założony w 2003 r. Było to- i jest nadal- pionierskie przedsięwzięcie tego rodzaju w skali regionu oraz całego kraju, gdyż placówki medyczne zajmujące się diagnostyką ultrasonograficzną funkcjonują w większości jako podmioty niesamodzielne w ramach szpitali czy przychodni. Naszym celem było stworzenie Ośrodka wyspecjalizowanego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej- zwłaszcza ultrasonografii- zapewniającego pacjentom możliwość wykonania każdego rodzaju badania USG- w tym przepływów naczyniowych metodą Dopplera - konsultacji badań obrazowych: tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), mammografii (MMG), PET-CT oraz diagnostyki inwazyjnej w postaci biopsji pod kontrolą USG. Pragnęliśmy umożliwić pacjentom :

  • diagnostykę na najwyższym poziomie oferowaną w sposób rzetelny i kompleksowy przez kompetentnego specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej
  • dostęp do badań USG wykonywanych na najwyższej klasy aparacie USG klasy premium, niedostępnym w większości placówek diagnostycznych
  • uzyskanie wyczerpującej i zrozumiałej informacji dotyczącej wyniku badań USG i konsultacji innych badań obrazowych oraz dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego

Żywimy nadzieję, iż wyznaczone cele udało nam się osiągnąć.

ZAPRASZAMY!